Groei

Wie ben jij?

Zoveel belangrijker dan wat je doet.

“Who you are being is much more important than what you are doing.”

Wie ben jij? Een van de meest favoriete vragen die ik kan stellen en waar ik uren over kan praten.

Een vraag die ik tevens geregeld stel in mijn sessies en waar mensen vaak pauzes laten vallen; zoekende zijn; het zeggen niet te weten of komen met antwoorden die eigenlijk niets zeggen over de persoon die ze aan ‘de binnenkant’ zijn.

Ik moest hieraan denken na een van mijn laatste blog’s: Do not trade who you are… 

Als je jezelf niet wilt verliezen; kwijtraken; jezelf wilt (terug) vinden of meer wilt zijn, dan is het handig dat je weet WIE je bent.

Het is voor mij een ongelooflijk belangrijk thema. 

Waarom? Mensen blijven vaak bezig met ‘de buitenkant’; de omgeving etc en komen juist hierdoor niet in contact en verbinding met zichzelf; hun passies en het leven dat ze écht willen leiden. 

9 van de 10 mensen in mijn sessies ervaart dat ze ‘niet goed genoeg zijn’. Wat me opvalt is dat velen zichzelf en hun eigenwaarde laten bepalen door de buitenkant en wat ze presteren in het leven.

Ik reageer vaak direct en confronterend wanneer mensen deze zaken aan de buitenkant benoemen: “dat interesseert me eigenlijk niet.”

Dit doe ik, omdat ik de persoon aan de binnenkant wil leren kennen: wie ben jij? Waar kun jij van genieten? Waar moet je van huilen; lachen; ben je dankbaar voor? En ga zo maar door.

Wanneer ik mensen de volgende zin geef om af te maken “Help mij…” maken ze deze vaak af met: mezelf (weer) te vinden; mezelf te zijn; mezelf goed genoeg te vinden…etc.

Het komt allemaal op hetzelfde neer in mijn ogen.

Om jezelf te kunnen zijn, te accepteren en te leren houden van jezelf, mag je eerst echt ontdekken wie je bent. 

Want als je niet weet wie je bent, hoe kun je dan ook houden van jezelf…waar moet je dan van houden?

De eerste twee stappen in het programma van de Being Moved Souljourney naar Bali richt zich op een stap dichter naar jezelf te maken en echt te kijken naar waar je vandaan komt, wat er aangeleerd is en wat er echt bij je hoort. 

Ongelooflijk belangrijk als je patronen wilt doorbreken en een andere weg in wilt slaan!

Weet dat dit moed vergt!!

Ben jij er klaar voor? Om echt bij jezelf te horen en deze stap met moed te zetten?

Er zijn maar een paar plekken beschikbaar!

Stuur me een PM voor meer info!

En vergeet niet dit mooie filmpje te kijken!!

We Can't Love Someone We Don't Know

If we don't know ourselves, we can't love ourselves.

Geplaatst door Jay Shetty op Zondag 20 januari 2019

———————————————-

Who are you?

“Who you are being is much more important than what you are doing.” 

Who are you? One of my favorite questions to ask and a subject I can talk about for hours. 

A question that I also regularly ask in my sessions and where people often take pause. They search within themselves only to find they do not know or can only find answers that don’t actually speak to the person they are on ’the inside’. 

I had to think about this after my blog: Do Not Trade Who You Are … If you do not want to lose yourself, want to find yourself (again) or want to own who you are more; then it is useful that you know WHO you are. 

It is an incredibly important theme for me. Why? People often deal with ’the outside’, their environment, etc… and because of this do not come in contact and connection with themselves, their passions, or the life they really want to lead. 

9 out of 10 people in my sessions experience that they are ‘not good enough’. What strikes me is that many allow themselves and their self-esteem to be determined by the outside and what they perform in life. I often react directly and confrontingly when people name these matters on the outside: “I do not really care about that”.

I do this because I want to get to know the person on the inside: Who are you? What do you enjoy? What do you cry about? Laugh about? Be grateful for? And so on. 

When I give people the following sentence to finish “Help me …” they often finish it with: finding myself (again), to be myself, find myself good enough … etc. 

It all comes down to the same thing in my eyes. In order to be yourself, to accept and to learn how to love yourself, you have to first truly discover who you are. Because if you do not know who you are how can you also love yourself? What is there for you to love then? 

The first two steps in the Being Moved Souljourney program to Bali are aimed at taking a step closer towards yourself and really looking at where you come from, what is being learned, and what really belongs to you. Knowing these things are unbelievably important if you want to break through patterns and take a different route! Know that this requires courage!! 

Are you ready to belong to yourself and make that commitment towards yourself? 

Join the Being Moved Souljourney and let’s take this step together. 

Limited places available! 

Send me a PM for more info!

And please don’t forget to watch this beautiful video!

We Can't Love Someone We Don't Know

If we don't know ourselves, we can't love ourselves.

Geplaatst door Jay Shetty op Zondag 20 januari 2019