Werkwijze

Door te bewegen….bewust worden 

Persoonlijke valkuilen en kwaliteiten; lichamelijk en psychische klachten; patronen en blokkades…
Ze zijn terug te zien in het lichaam en beweging.
In beweging kan onder andere zichtbaar worden of je aangepast; afwachtend; rustig; wispelturig; volhardend; samenwerkend; solistisch; imiterend; zelfstandig; ijverig; ingenieus; ingewikkeld; chaotisch; krachtig….beweegt.
Je persoonlijke (karakter)eigenschappen zullen zichtbaar zijn in beweging.
Samen staan we stil bij beweging, gedrag, gevoelens en het lichaam: lichaamssignalen, lichamelijke spanningen, lichaamssensaties, lichaamshouding, lichaamservaring en beleving.

Oude overtuigingen loslaten en patronen doorbreken

Hoe kun je oude overtuigingen loslaten en blokkades doorbreken?
Hoe kun je onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van de ander is?
Hoe kun je (meer) vertrouwen op jezelf, je gevoel, je intuïtie?
Hoe kun je (meer) onderscheid maken tussen gedachten en gevoelens en je hier niet door laten overspoelen?
Hoe kun je ruimte maken voor jezelf en je eigen weg kiezen?

Onderscheid kunnen maken tussen wat je denkt en wat je voelt is o.a. belangrijk wanneer je:

  • Negatieve gedachten/doemdenken/piekeren wilt verminderen
  • Je niet meer wilt laten overspoelen door je gedachten/je wilt losmaken van je ego
  • Moeite hebt met ontspannen
  • Controle/dwangmatig gedrag vertoont en meer flexibel wilt zijn
  • Meer wilt vertrouwen op je eigen gevoel
  • Minder streng wilt zijn voor jezelf
  • Blokkades wilt doorbreken
  • Wilt kiezen voor jezelf en meer wilt vertrouwen op jezelf…
  • Wilt stoppen met snoozen en echt wilt gaan LEVEN!

 Nothing happends until something moves.

– Albert Einstein
IMG_8212LR

Hoe ga ik te werk?

Ik werk volgens een methode uit Amerika: The Moving Cycle. 
Deze methode bestaat uit vier fasen die doorlopen worden:
The Awareness phase; The Owning phase; The Acceptence-Appreciation phase and The Action phase.
Door de verschillende fases te doorlopen leer je jezelf (beter) kennen, leer je je bewustzijn te vergroten, zelf verantwoordelijkheid te nemen en uiteindelijk in actie te komen.

Verdieping in de verschillende fasen

De eerste fase is bewustzijn. 

Hierbij komt de focus te liggen op symptomen (meestal ervaren als sensaties) welke onze aandacht trekken. 
Je leert om op hoogwaardige, niet-oordelende manier aandacht te schenken aan je lichaam.
Bewustzijn is zo belangrijk. Als je je niet bewust bent, kun je patronen nooit doorbreken. 
Eenmaal bewust kun je kiezen voor andere en gerichte ACTIES met een andere uitkomst tot gevolg!

De tweede fase is gericht op verantwoordelijkheid nemen. 

In deze fase wordt de focus gelegd op in contact komen met waarnemen in de breedste zin van het woord en maken we de combinatie met het openstaan voor associaties (beelden, woorden, geluiden, emoties en herinneringen). We gaan in op verantwoordelijkheid nemen op verschillende manieren en met name: leren om in het moment aanwezig te zijn. Er wordt veel aandacht besteed aan het contact maken met hetgeen wat allemaal al in je zit, je eigen wijsheid. Ervaren dat je goed bent zoals je bent door directe ervaringen in het moment op te doen. Je gaat van ervaren, naar kunnen handelen naar wat je ervaart.

Dit leidt de derde fase in: waarderen en accepteren

Wanneer we weer (en meer) toegang krijgen tot innerlijke ervaringen en met hen mee kunnen bewegen i.p.v. er weerstand tegen bieden, hebben we de neiging om ons meer compleet en tevreden te voelen. 
Oude patronen doorbreken kan desoriënterend aanvoelen, 
Hierdoor is het van belang dat we de ruimte nemen om positieve ervaringen in ons lichaam te integreren. 

De vierde fase is de actie fase.

Het geleerde in de sessies wordt meegenomen de praktijk, het leven in. 
Het helpt ons om het geleerde door te trekken en fundament te geven om vanuit hier te werken aan een nieuw zelfbeeld, nieuwe patronen, een leven zoals jij het graag wilt leven. 

Contact gegevens

Stuur een email naar: info@rachellejanssen.com
of bel naar: +31 6 18678586