Groei

Don’t trade who you are! Own who you are!

Yay, Me-time. Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik coffee dates met mezelf heerlijk vind: schrijven, lezen, werken op mijn laptop, muziek in mijn oren en een goede kop koffie… love it!

Zo start ik mijn zaterdag ook een aantal weken geleden. 
Terwijl ik over straat naar een van mijn favoriete koffietentjes loop, merk ik op dat ik gebeld word. 
Als ik op mijn telefoon kijk, zie ik dat het een vriend is die ik niet zo vaak zie en spreek. Ik neem op en door de woorden die hij uitspreekt kijk ik om me heen, Hij loopt achter me 

We praten even op straat en hij vraagt of ik het leuk vind als hij mee gaat voor een kop koffie.

We praten over van alles: over waar we ‘staan’ in het leven; wat we in de tussentijd mee hebben gemaakt; wat we voelen dat er op onze leeftijd van ons verwacht wordt (huisje, boompje, beestje); relaties/daten; passies en dromen en nog zoveel meer.

Ik vertel hem dat ik drie jaar geleden onbewust was van mijn eigen patronen en oude pijnen; mijn codependency; mijn angsten… alles wat ik vanuit mijn kind-zijnde geleerd/meegemaakt had en dat ik nu kon zien dat ik dat in het heden bleef ‘toepassen’.

Mijn grootste inzicht was dat, doordat dit onbewust was, het ook mijn focus bleef en ik dit mee nam in mijn relaties. 
Sinds die tijd ben ik alleen maar gaan investeren: in mezelf en in bewustzijn, 
Ik heb in mijn ogen verantwoordelijkheid genomen voor ‘mijn verhaal’, voor mezelf en mijn gevoelens en kon me door dit alles bij elkaar ook ontdoen van alles wat niet van mij was. 

We lachen, luisteren, stellen vragen, houden elkaar soms voor de gek. 
Twee uren vliegen voorbij. 

Twee volwassenen die gewoon zijn, zichzelf kunnen zijn en alles wat daarbij hoort mogen en kunnen uiten.

Het voelt alsof we beide trots zijn op onszelf en dat we achter de keuzes staan die we maken: werk; reizen; relaties. 
Kiezen wat jou happy maakt en niet het pad volgen wat ‘de wereld’ misschien van ons verwacht. Dat is wat ik iedereen gun!

Do not trade who you are, for who you think the world needs you to be. 

Owning…

Jezelf durven zijn en jezelf laten zien; verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent, voor jouw verhaal en voor waar je naar toe wilt in het leven!

Het is de tweede stap in het programma van de Being Moved Souljourney naar Bali.

If you want to learn more or find yourself ready to be moved PM me!

Als je mij vraagt wat ‘moves me’… momenten zoals deze…

Onverwacht, spontaan, open. kwetsbaar.

Dankjewel lieve Gé voor je zijn.

 Filmpje Jay shetty!!!

————————————————————————————————————————————————— 

Do not trade who you are!  

Own who you are! 

Yay, me-time! Everyone who knows me a little, knows that I love coffee dates with myself. Writing, reading, working on my laptop, music in my ears, and a good cup of coffee … love it!  

That’s how I started my Saturday a few weeks ago. I walked to one of my favorite coffee places and noticed that I was getting called. When I looked at my phone, I saw that it was a friend whom I do not see or speak to often. I answered his call and continued walking. As he spoke I could hear his words echoing behind me.  I looked around and there he was. Our eyes met and we both smiled. We talked for a while and he asked if I wouldn’t mind if he joined me for coffee. 

The cup of coffee quickly turned into a conversation about everything. Where we ‘stand’ in our lives. What we have experienced since the last time we spoke. What we feel is expected of us at our age, relationships, dating, passions, dreams, and so much more.  

I told him that three years ago I was unaware of my own patterns and old pains. My codependency, my fears … Everything I had learned from my childhood. Having learned that I could now see that I had continued to ‘apply’ those patterns in my present.  

My greatest insight being that because this was unconscious, my focus remained there and I also took this into my relationships. Since then I have only started investing in myself and in consciousness. I have taken responsibility for ‘my story’, for myself, and my feelings. Through this I could also get rid of everything that I no longer choose to be. We laughed, listened, asked questions, and joked with each other. Suddenly two hours had flown by. 

Two adults who are ordinary, can be themselves, and can express everything that goes with it. It feels like we are both proud of ourselves and that we stand behind the choices we make. We choose clearly for ourselves and we feel that it is integral to who we are. 

Choose what makes you happy instead of following the path that ’the world’ might expect you to.  That is what I truly wish for everybody.

Do not trade who you are for who you think the world needs you to be.  

Owning… 

Dare to show yourself who you truly are. Take responsibility! For yourself, for your story, and for where you want to go in life! This is the second step in the Being Moved Souljourney to Bali.  

If you want to learn more or find yourself ready to be moved PM me. 

If you ask me what moves me… it’s moments like these!

Unexpected, spontaneous, open, and vulnerable.  

Thank you dear Gé for being you